COMUNITAT EDUCATIVA
Consell Escolar

Després de les últimes eleccions celebrades, el Consell Escolar del Centre està integrat per:

Presidenta
del Consell Escolar

Judith Fàbregas

Representant
de la Titularitat

Fernando Rodríguez

Representant
de la Titularitat

Susana Cano

Representant
de la Titularitat

Marta Llopis

Representant
del professorat

Núria Nieto

Representant
del professorat

Valentina Picado

Representant
del professorat

Margarita Castillo

Representant
del professorat

Sílvia Díaz

Representant del personal
d'atenció complementària

David Orts

Representant
dels pares

 

Mónica Roldán

Representant
dels pares

 

Eva Padrosa

Representant
de la junta de l'AMPA

 

Josep Alcaraz

Representant
dels alumnes

Connor Gerger

Representant
dels alumnes

Karen Soulange

Representant
del PAS

Anna Via