COMUNITAT EDUCATIVA
Equip Directiu

L'Equip Directiu és un òrgan consultiu i assesor de la direcció i vetlla pel funcionament general de l'escola.

Està format per:

Titular

Fernando Rodríguez
titularitat@sagradafamiliaviladecans.com

Directora

Judith Fàbregas
direccio@sagradafamiliaviladecans.com

Cap d'Estudis de Primària

Anna Acedo
primaria@sagradafamiliaviladecans.com

Cap d'Estudis de Secundària

Esther López
secundaria@sagradafamiliaviladecans.com