LA NOSTRA ESCOLA
Instal·lacions

Entrades

Carrer Estrella

Carrer Estrella

Carrer Major

Plaça Molins
Recepcions Secretaria


AulesPatis


Aula d'Informàtica (Planta Baixa) Aula de Música
Aula d'Informàtica (1r Pis)
Aula Multiusos
Aula de Plàstica Laboratori
Biblioteca - Sala d'Audiovisuals Capella
Taller de Tecnologia Gimnàs
Teatre Departament Psicopedagògic  
Menjador
Cuina