Comunitat

Comunitat educativa

Tots participem en l'educació dels infants

La comunitat educativa està formada per les persones i institucions que intervenen en el procés educatiu.

Quan parlem de comunitat educativa ens estem referint a totes les persones, grups, entitats i serveis implicats en la tasca educativa. És des d’aquesta perspectiva que podem entendre que un dels reptes de la innovació educativa és establir vincles clars i ponts transitables entre  els diferents tipus d’aprenentatge —formals, no formals i informals— que ofereix la comunitat educativa. Establir connexions estables entre tots ells i trobar maneres d’aprofitar els recursos humans i materials que cadascun d’aquests agents inverteix en l’educació i la cultura esdevé una necessitat.

Per aconseguir un veritable treball comunitari és imprescindible que els membres de la comunitat, i especialment els de la comunitat escolar,  creïn un context comú, on es comparteixin necessitats, recursos, idees, concepcions, objectius, metodologies, projectes, etc., amb l’objectiu de trobar respostes a les noves necessitats formatives derivades de la societat del coneixement. La construcció d’espais de diàleg, presencials o en línia, per a la presa de decisions conjuntes, ha d’ajudar a donar coherència i cohesió a les accions educatives que la comunitat hagi decidit efectuar.

Per afavorir la dinàmica dialògica entre els diferents agents cal que els seus membres comparteixin i basin el treball d’equip en la conversa i el debat constructiu, en el qual el diàleg, i l’apropament als temes tractats, es fa des de diferents punts de vista, sumant totes les veus per trobar solucions noves als reptes plantejats. Els espais de diàleg constructiu i les dinàmiques de treball cooperatiu esdevindran el principal motor de canvi i d’innovació de la comunitat educativa.

Caldrà assegurar que el projecte educatiu de millora o d’innovació tingui en compte aspectes relacionats amb la comunitat educativa i amb l’entorn.

Equip Directiu
This image for Image Layouts addon

Alumnes

This image for Image Layouts addon

Consell escolar

This image for Image Layouts addon

AMPA

This image for Image Layouts addon

Ex-alumnes

This image for Image Layouts addon

Professorat

This image for Image Layouts addon

Pas

Col·legi Sagrada Família

Pots seguir-nos a través de les xarxes socials:

 

On som

Ens pots trobar a

  • Estrella, 1 (08840-Viladecans)
  • 93 658 08 99
  • direccio@sagradafamiliaviladecans.com

Copyright © 2020 Sagrada Família (Viladecans)

Tots els drets reservats