Educació infantil

Educació infantil

Dels 3 als 6 anys

Aquesta etapa té com finalitat incidir en el procés de creixement, maduració i desenvolupament personal, físic, social i intel·lectual dels infants, fent especial atenció a la seva diversitat. I aconseguir que l'infant desenvolupi les capacitats que més endavant esdevindran competències  bàsiques.

COM HO FEM?
Afavorim des del primer dia un clima on els nens i les nenes se senten acollits i segurs, dedicant una atenció especial en el procés d’adaptació a Infantil 3 anys.

Fomentem la col·laboració amb les famílies, treballant plegats per aconseguir educar i ensenyar amb coherència donant així seguretat i estabilitat a l’infant.

Utilitzem metodologies que afavoreixen l'activitat de l'infant, on aquest és el protagonista del seu propi aprenentatge, sota la mirada i orientació del mestre.

Treballem projectes: partint dels seus interessos i amb la col col·laboració de les famílies, els alumnes  aprenen a fer-se preguntes, a buscar respostes, a organitzar, assimilar i compartir les informacions amb els companys, amplien el seu coneixement i  comprenen una mica millor el món que ens envolta.

Enfoquem les matemàtiques afavorint el raonament i la interpretació de l’entorn i la seva representació numèrica i geomètrica treballant al voltant de: la noció de quantitat i la seva representació, les estratègies de càlcul i de resolució de situacions a través de l’experimentació, la situació dels objectes a l’espai i la representació gràfica de la realitat.

Iniciem la lectoescriptura, eina bàsica per comunicar, aprendre i gaudir. A partir del seu nom, el dels companys, l’observació de l’entorn... els nens i les nenes van descobrint i aprenent progressivament a interpretar i utilitzar, alhora, el codi escrit.

Fem anglès curricular des dels 3 anys, un cop per setmana on, mitjançant jocs, cançons, contes i petites converses, els alumnes van integrant la llengua anglesa i, també, incorporem a llengua anglesa a les sessions de psicomotricitat.

Treballem perquè l'alumne adquireixi, progressivament, hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes amb seguretat i eficàcia.

Atenem la diversitat dels nostres alumnes, ja que no tots aprenen de la mateixa manera i al mateix ritme: ens organitzem fent desdoblaments de classes, tallers, suport a l’aula i, quan cal, fem atenció individual o en petit grup.

Donem importància a la pràctica psicomotriu que ofereix a l‘infant la possibilitat de fer un procés de maduració psicològica, emocional, motriu i cognitiva, a través de l’expressió corporal, el moviment , la relació i la comunicació amb els altres.

Fem tallers on els alumnes es barregen amb la resta de companys de l'etapa i, a través de la manipulació i de l’experimentació de materials adients i que estan al seu abast, són capaços de pensar, organitzar-se, actuar i reflexionar, interactuant amb els altres.

Organitzem activitats que ajuden als infants a iniciar-se en la presa de consciència dels valors i actituds dels creients.

El projecte educatiu de l'etapa es complementa amb: visites i excursions, assistència a representacions teatrals, celebració de festes i tradicions, festival de fi de curs, campanyes solidàries, colònies al final de cada curs...

Col·legi Sagrada Família

Pots seguir-nos a través de les xarxes socials:

 

On som

Ens pots trobar a

  • Estrella, 1 (08840-Viladecans)
  • 93 658 08 99
  • direccio@sagradafamiliaviladecans.com
Free Joomla templates by Ltheme