Consell escolar

L'òrgan col·legiat de participació

JUDITH
FÀBREGAS

PRESIDENTA
DEL CONSELL ESCOLAR

FERNANDO
RODRÍGUEZ

REPRESENTANT
DE LA TITULARITAT

SUSANA
CANO

REPRESENTANT
DE LA TITULARITAT

MARTA
LLOPIS

REPRESENTANT
DE LA TITULARITAT

NÚRIA
NIETO

REPRESENTANT
DEL PROFESSORAT

VALENTINA
PICADO

REPRESENTANT
DEL PROFESSORAT

MARGARITA
CASTILLO

REPRESENTANT
DEL PROFESSORAT

SÍLVIA
DÍAZ

REPRESENTANT
DEL PROFESSORAT

DAVID
ORTS

REPRESENTANT DEL PERSONAL D'ATENCIÓ COMPLEMENTÀRIA

MÓNICA
ROLDÁN

REPRESENTANT
DELS PARES

EVA
PADROSA

REPRESENTANT
DELS PARES

JOSEP
ALCARAZ

REPRESENTANT
DEL LA JUNTA DE L'AMPA

ADA
FLORES

REPRESENTANT
DELS ALUMNES

KAREN
SOULANGE

REPRESENTANT
DELS ALUMNES

ANNA
VIA

REPRESENTANT
DEL PAS