#aquiproubullying

Prevenint l'assetjament escolar

La finalitat del Programa #aquiprobullying és elaborar i implementar un projecte que permeti a l’escola assolir els objectius generals següents:
  • Sensibilitzar la comunitat escolar de la importància de prevenir i erradicar l’assetjament entre iguals.
  • Formar la comunitat escolar per tal de prevenir, detectar i intervenir davant possibles situacions d’assetjament entre iguals.
  • Apoderar i implicar l’alumnat per detectar i aturar els processos d’assetjament escolar mitjançant accions de servei a la comunitat.
  • Prevenir possibles situacions d’assetjament en el centre educatiu.
  • Detectar, intervenir i aturar les situacions d’assetjament escolar.