Altes capacitats

Educació adaptada per assolir el ple desenvolupament personal

La nostra escola té dissenyats diferents programes on els alumnes d'altes capacitats (AACC) poden desenvolupar el seu potencial i gaudir del seu aprenentatge i de les seves descobertes. Es posen en pràctica metodologies basades en la pròpia motivació, a l'hora que es potencia la creativitat i el treball col·laboratiu. Sabem que si cuidem el talent en generem molt més. Per aquesta raó, actualment és una de les nostres línies estratègiques.


L'equip docent,  juntament amb la Comissió d'Atenció a la Diversitat, realitza la detecció, valoració i atenció de tots aquests alumnes. Estem convençuts que el paper de la família és clau pel treball en xarxa i pels diferents abordatges. Amb l'objectiu de que tots aquests alumnes arribin a  desenvolupar les seves capacitats hem creat el projecte Diver-Bit i a secundària el projecte Diver-Gent. Dos camins vius i dinàmics on tota la Comunitat Educativa s'enriqueix.