Educació primària

Educació primària

Dels 6 als 12 anys

És una etapa que comprèn el primer tram obligatori de l'escolaritat i està organitzada en tres cicles de dos anys de durada: Cicle Inicial (1r i 2n), Cicle Mitjà (3r i 4t) i Cicle superior (5è i 6è).

La finalitat d'aquesta etapa és proporcionar a tots els nens i les nenes un marc d'aprenentatges que els permeti iniciar-se en el camí de l'adquisició de les competències bàsiques que els ajudaran a assegurar el seu desenvolupament personal i social i els donaran eines per seguir aprenent al llarg de la seva vida.


COM HO FEM?
Utilitzem metodologies destinades a potenciar la participació activa, centrades en l'alumne i el seu procés d'aprenentatge i lligades al moment actual com el treball cooperatiu.

Centrem la formació en l'adquisició de les habilitats i les competències relatives a l'expressió i comprensió oral, a la lectura i a l'escriptura, al càlcul,  a la resolució de problemes i als coneixements bàsics de la ciència.

Complementem les àrees curriculars oferint als alumnes activitats com el tutelatge, padrins i fillols, programa filosofia 3/18, informàtica, experimentació, expressió oral...

Integrem l'ús de les tecnologies mitjançant l'equipament TIC de les aules i la creació de recursos digitals que apliquem al procés d'aprenentatges.

Oferim una atenció personalitzada per atendre les necessitats, tant acadèmiques com personals de tots els nostres alumnes, respectant-ne els ritmes i maneres d'aprendre: organitzem desdoblaments de classe, suports a l’aula i atenció individual o en petit grup en cas que sigui necessària.

Fomentem valors que ajudin els alumnes a desenvolupar les habilitats socials i esdevenir ciutadans oberts, crítics i compromesos, que sàpiguen expressar amb raons coherents i ben justificades el seu punt de vista i la seva opinió i, alhora, escoltar el punt de vista dels altres amb respecte; Capaços d'arribar a acords quan sigui necessari.

Treballem les capacitats individuals de responsabilitat, esforç, treball i estudi.

Potenciem l'aprenentatge i ús de la llengua anglesa, oferint als alumnes desdoblaments dedicats a exercitar l'expressió oral en aquesta llengua, introduint la llengua anglesa a les classes d'educació física en tota l'etapa i d'expressió plàstica als dos cursos del cicle superior.

Atenem a l'alumne a través de les tutories individualitzades i grupals, del seguiment de la seva evolució en el procés d'aprenentatge i de la relació amb la família.

El projecte educatiu de l'etapa es complementa amb visites i excursions, assistència a representacions teatrals i audicions musicals, celebració de festes i tradicions, concerts de Nadal i Pasqua, colònies al final de cada curs, campanyes solidàries...Col·legi Sagrada Família

Pots seguir-nos a través de les xarxes socials:

 

On som

Ens pots trobar a

  • Estrella, 1 (08840-Viladecans)
  • 93 658 08 99
  • direccio@sagradafamiliaviladecans.com
Free Joomla templates by Ltheme