Acció educativa

Acció educativa

La nostra manera de treballar

L'educació que es desitja oferir a les famílies i alumnes exigeix un servei de qualitat i una aportació coordinada per part de tothom. Només així s'aconsegueix que l' acció educativa assoleixi els seus objectius. Per això cal:

 • Orientar els alumnes en el seu treball formatiu per tal que descobreixin llurs aptituds i limitacions, i aprenguin a autogovernar-se i a desenvolupar totes les seves capacitats.
 • Que l'acció educativa sigui un camí pel descobriment de valors i la formació d'actituds que permetin als alumnes valorar "el ser" més que "el tenir".
 • Adoptar una metodologia didàctica oberta i flexible, conseqüent amb els objectius educatius que l'escola persegueix.
 • Donar la deguda importància al treball intel·lectual dels alumnes per tal que cada un d'ells arribi al màxim de les seves possibilitats i, amb una correcta orientació, trobi el camí més adient en el seu futur professional.
 • Posar els avenços tecnològics al servei de l'educació, i preparar els alumnes per a la vida, ensenyant-los a ser usuaris crítics de les noves formes d'expressió que ja són habituals en la nostra societat.
 • Potenciar totes aquelles activitats escolars i extraescolars que complementin l'educació dels alumnes, d'acord amb la seva l'edat.
 • Realitzar una avaluació criterial, contínua i formativa coherent amb les línies educatives esmentades, que ajudi a valorar el procés personal de cada alumne.
 • Verificar mitjançant l'autoavaluació contínua, la qualitat i eficàcia de l'acció educativa de l'escola i la seva adequació als interessos i necessitats dels alumnes i de llurs famílies.

Col·legi Sagrada Família

Pots seguir-nos a través de les xarxes socials:

 

On som

Ens pots trobar a

 • Estrella, 1 (08840-Viladecans)
 • 93 658 08 99
 • direccio@sagradafamiliaviladecans.com
Free Joomla templates by Ltheme