Caps d'estudis i Coordinadors

La coordinació pedagògica del centre

ANA
ACEDO

CAP D'ESTUDIS DE PRIMÀRIA
primaria@sagradafamiliaviladecans.com

ESTHER
LÓPEZ

CAP D'ESTUDIS DE SECUNDÀRIA
secundaria@sagradafamiliaviladecans.com

Mª DEL MAR
CALABRIA

COORDINADORA D'INFANTIL
mcalabria@sagradafamiliaviladecans.com

TÀNIA
GÓMEZ

COORDINADORA DE CICLE INICIAL
tgomez@sagradafamiliaviladecans.com

LAURA
ÁVILA

COORDINADORA DE CICLE MITJÀ
lavila@sagradafamiliaviladecans.com

MANEL
VIDAL

COORDINADOR DE CICLE SUPERIOR
mvidal@sagradafamiliaviladecans.com

DAVID
FERNÁNDEZ

COORDINADOR DE SECUNDÀRIA
dfernandez@sagradafamiliaviladecans.com

AMAYA
PORTÉ

COORDINADORA DE SECUNDÀRIA
aporte@sagradafamiliaviladecans.com

MIREIA
ILLAN

COORDINADORA DE PASTORAL
millan@sagradafamiliaviladecans.com

JUDITH
FÀBREGAS

COORDINADORA DE QUALITAT
jfabregas@sagradafamiliaviladecans.com

ALBERT
VILLANUEVA

COORDINADOR TIC
avillan@sagradafamiliaviladecans.com

TXUS
CARREÑO

CAP DEL DEPARTAMENT HUMANÍSTIC-LINGÜÍSTIC
mcarreno@sagradafamiliaviladecans.com

AMAYA
PORTÉ

CAP DEL DEPARTAMENT
CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC
aporte@sagradafamiliaviladecans.com

LUIS
VERA

CAP DEL DEPARTAMENT
ARTÍSTIC
lvera@sagradafamiliaviladecans.com